Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Tĩnh

Chi tiết

Công trình: Biệt thự kiểu Pháp

Chủ đầu tư: Ông Trần Quốc Phú

Diện tích XD: 220m2 x 3 tầng

Thời gian thực hiện: 2017

 

TOP