Căn hộ 1008D Mandarin Garden

Chi tiết

Địa chỉ: Căn hộ 1008 Mandarin Garden – Hoàng Minh Giám

Diện tích: 266,6m2

Thời gian thực hiện: 2016

TOP