Căn hộ 2208A Mandarin Garden

Chi tiết

Công trình: Căn hộ 2208A Mandarin Garden Hoàng Minh Giám

Diện tích: 307m2

Thời gian thực hiện: 2015

TOP